Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
203

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

linoryt/papier, 50 x 36,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'VII Studia talmudyczne 37/50 S.Fijałkowski 78'
ID: 63131
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.