Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 2 800 - 3 600 zł
Numer obiektu na aukcji
217

Estymacja: 2 800 - 3 600 zł

serigrafia/papier, 67 x 48 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'winiarski '85'
30 x 30 cm (zadruk)
ID: 67645
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.