Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 4 200 - 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
214

Estymacja: 4 200 - 6 000 zł

litografia/papier, 65 x 50 cm (arkusz)
sygnowany długopisem p.d.: 'ANUSZKIEWICZ'
ID: 90587
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.