Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
229

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł

linoryt/papier, 40 x 30 cm (arkusz)
każda praca sygnowany, datowana i opisana ołówkiem u dołu
1) sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '23 IX 90 19/50 S. Fijałkowski'
2) sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '22 IX 90 19/50 S. Fijałkowski'
3) sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '4 XII 90 19/50 S. Fijałkowski'
4) sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '6 VII 90 19/50 S. Fijałkowski'
5) sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'III Wariacje na temat nieprawdy S. Fijałkowski 90 | 19/50'
6) sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '13 VII 90 19/50 S. Fijałkowski'
ID: 89401
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„W twórczości niczego się nie da przemyśleć do końca przed namalowaniem. Moim ideałem jest połączenie intuicji ze świadomością, uaktywnienie obu płaszczyzn naszego życia duchowego”.

Stanisław Fijałkowski