Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
226

Cena wylicytowana: 1 000 zł

miedzioryt/papier, 76,5 x 57 cm (arkusz)
datowany i opisany na płycie wewnątrz kompozycji: '1965/6 CURRICULUM VITAE'
64 x 49 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Konrad Srzednicki' oraz opisany i datowany ołówkiem u dołu: '1965/66 "Życiorys" 8/50'
ID: 65225
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.