Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
224

Cena wylicytowana: 1 000 zł

akwaforta/papier, 21 x 15 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '"Żebym nigdy" Ryszard Stryjec 1967.'
opisany wewnątrz kompozycji: 'ŻEBYM NIGDY NIE ZMARNIAŁ W MAŁODUSZNOŚCI | ŻEBYM NIGDY NIE OŚLEPŁ W EGOIZMIE | ŻEBYM NIGDY NIE UTONĄŁ W ZATRUTEJ STUDNI BEZNADZIEI | ŻEBYM NIGDY NIE SKAMLAŁ W NIEWOLI REZYGNACJI'
38,5 x 30,5 cm (w świetle oprawy)
ID: 64170
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.