Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Rafał Pytel (ur. 1974 r.)
"Transfiguracja", 2006 r.
Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
221
Rafał Pytel (ur. 1974 r.)
"Transfiguracja", 2006 r.

Cena wylicytowana: 1 500 zł

linoryt/papier, 93,5 x 67,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: ' linoryt r.pytel "transfiguracja" 2006 r.'
ID: 69358
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.