Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
235

Cena wylicytowana: 2 400 zł

litografia barwna/papier, 69 x 48,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Lebenstein 73' oraz opisany ołówkiem l.d.: '3/100'
ID: 63775
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.