Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
Praca z cyklu "Obroty", 1985 r.
Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
213
Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
Praca z cyklu "Obroty", 1985 r.

Cena wylicytowana: 2 400 zł

serigrafia/papier, 67 x 48 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'winiarski '85'
30 x 30 cm (zadruk)
ID: 67644
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.