Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
203

Cena wylicytowana: 13 000 zł

kwasoryt/papier, 71 x 59 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Opałka 68 oraz opisany ołówkiem l.d.: 'The Deluge Etching 9/10'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'OPAŁKA ROMAN | THE DELUGE'
ID: 70208
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Bożena Kowalska, Roman Opałka, Kraków 1996, s. nlb., il. 28
Więcej informacji
„Zanim doszedł do swojej ostatecznej mono- czy metaidei ’obrazów liczonych’, prowadził Opałka poszukiwania twórcze w wielu dziedzinach plastyki. Zajmował się grafiką i rysunkiem, malarstwem, rzeźbą i medalierstwem, ilustracją książkową i plakatem. Wydaje się, że kierowała nim wówczas tyleż niespokojna potrzeba doświadczeń i penetracji różnych obszarów działania, co ambicja wypróbowania w nich własnych możliwości. Zadziwiające to tylko było, że w każdej z podjętych dziedzin osiągał artysta rezultaty co najmniej oryginalne i uderzające świeżością ujęcia, a niekiedy odkrywcze“.– BOŻENA KOWALSKA