Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
227

Cena wylicytowana: 1 100 zł

sucha igła/papier, 24,5 x 20 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Dawski 52'
sygnowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'St Dawski - sucha igła'
34,5 x 24,5 cm ( arkusz)
ID: 61484
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.