Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
220

Cena wylicytowana: 2 600 zł

serigrafia barwna/papier, 49 x 49 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Kałucki 1991/94' oraz opisany ołówkiem u dołu: '"Mino" 37/50 serigraphie'
69 x 69 cm (w świetle oprawy)
ID: 68885
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Kałucki. Linia i kolor: odczucie światła, Ząbki 2006, p. 25 (ill.)