Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
232

Cena wylicytowana: 800 zł

litografia barwna/papier, 26 x 32 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Salvadori' oraz opisany ołówkiem l.d.: 'p.a.'
na odwrociu naklejka z opisem pracy
ID: 53857
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.