Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
233

Cena wylicytowana: 2 200 zł

litografia barwna/papier, 70 x 49,5 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Lebenstein 73' oraz opisany ołówkiem l.d.: '43/100'
sucha pieczęć p.d.: 'LA NUOVA FOGLIO | GRAFICA CLUB | POLLENZA DI MACERATA'
ID: 53343
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • na odwrociu certyfikat autentyczności La Nuova Foglio s.p.a. Pollenca di Macerata (Włochy)