Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Richard Anuszkiewicz (ur. 1930, Erie)
"Blue with Black", 1979 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
211
Richard Anuszkiewicz (ur. 1930, Erie)
"Blue with Black", 1979 r.

Cena wylicytowana: 3 200 zł

serigrafia barwna/papier, 55 x 55 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'ANUSZKIEWICZ 1979' oraz opisany ołówkiem l.d.: '3/95'
ID: 64368
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • por.: David Madden, Nicholas Spike, John T. Spike, Anuszkiewicz. Paintings&Sculptures 1945 2001, Włochy 2010, s. 186.