Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Jerzy Hoppen (1891 Kowno - 1969 Toruń)
"Powstanie Kościuszkowskie"
Cena wylicytowana: 700 zł
Numer obiektu na aukcji
45
Jerzy Hoppen (1891 Kowno - 1969 Toruń)
"Powstanie Kościuszkowskie"

Cena wylicytowana: 700 zł

miedzioryt/papier, 34 x 24 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Jerzy Hoppen', opisany l.d.: 'Powstanie Kościuszkowskie'
ID: 72583
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.