Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 800 zł

autolitografia/papier, 15 x 21 cm
sygnowany na kamieniu l.d.: 'JS'
ID: 61179
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej
  • 1897-1917, Kraków 2000, s. 150, 176 (il.)
  • Irena Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum
  • Narodowe w Warszawie 1997, s. 96, kat. 537
  • Polnische Graphik, katalog wystawy, Warszawa-Düsseldorf
  • 1890-1916, Warszawa 1998, kat. 47, s. 72, s. 70 (il.)
  • Artysta na wakacjach? Gierymski, Stanisławski, Weiss i inni.
  • Katalog wystawy, Wilanów 2005, s. 44
Więcej informacji
Swoje litografie Jan Stanisławski odbijał w krakowskim zakładzie Artystycznej Litografii „A. Pruszyński”, który mieścił się przy ul. Pijarskiej. Artysta eksperymentował z nowo poznawaną techniką i najczęściej opracowywał swoje prace w kilku wariantach barwnych, odbijając je na papierze o różnych, świadomie dobieranych odcieniach. To sprawiało, że poszczególne odbitki zyskiwały rozmaity wyraz i światło. Kościół św. Marka w Wenecji jest jedną z autolitografii, które artysta wykonał dla „Chimery”, miesięcznika poświęconego sztuce i literaturze, ukazującego się w Warszawie w latach 1901-07 (autolitografia zamieszczona była na odrębnej planszy dołączonej do każdego z 20 egzemplarzy „wydania wytwornego” zeszytu „Chimery” w roku 1901 (Tom 1; zeszyt 2; luty). Pismo wychodziło nieregularnie; ogółem ukazało się 30 zeszytów w 10 tomach. Nakład wynosił 600 egzemplarzy zwykłych i 20 egzemplarzy wytwornych. Wydawcą i redaktorem naczelnym był Zenon Przesmycki (Miriam).