Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
46

Cena wylicytowana: 1 300 zł

drzeworyt/papier, 29 x 33 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem p.d.: ‘Stefan Mrożewski | Amsterdam [przekreślone] | Londyn 1934 ', opisany l.d.: 'Na placu Grzybowskim (15) ', sygnowany monogramem wiązanym i datowany na klocku: 'SM 1936'
ID: 72673
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.