Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 900 zł

drzeworyt/papier, 22 x 17 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany piórem p.d.: 'm. gawlak 1936', opisany l.d.: 'Krak drzeworyt oryg.'
ID: 72607
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.