Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900 Sosnowiec - 1986 )
Gwiazda betlejemska (Z Gwiazdą), 1926 r.
Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
31
Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900 Sosnowiec - 1986 )
Gwiazda betlejemska (Z Gwiazdą), 1926 r.

Cena wylicytowana: 2 400 zł

drzeworyt/papier, 29 x 22,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'BGKrasnodębskaGardowska ', datowany l.d.: '1926'
ID: 78074
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.