Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Józef Pankiewicz (1866 Lublin - 1940 La Ciotat, Francja)
Le Cours-la-Reine, Rouen - Gondole w Wenecji (dwie kompozycje odbite na jednym arkuszu), 1904
Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Józef Pankiewicz (1866 Lublin - 1940 La Ciotat, Francja)
Le Cours-la-Reine, Rouen - Gondole w Wenecji (dwie kompozycje odbite na jednym arkuszu), 1904

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł

akwaforta, 9,6 x 16,5 cm
obie: sygnowane ołówkiem pod kompozycją: 'Pankiewicz' oraz l.d.: '20', obie opisane: 'La Cours-la-Reine à Rouen'; 'Gondoles à Venise'
Praca pochodzi z teki Józefa Pankiewicza Quatorze Eaux-Fortes wydanej w Paryżu w 1905 roku; plansze 3 i 4 z teki nr 20
ID: 80617
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
 • (Rouen Le Cours-la-Reine)
 • Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, nr kat. III/53; por. III/58/3 teka
 • Hanna Bartnicka-Górska, Joanna Szczepińska-Tramer, W poszukiwaniu światła, kształtu i barw. Artyści polscy wystawiający na Salonach paryskich w latach 1884-1960, Warszawa 2005, s. 143
 • Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000, s. 124
 • Sztuka kręgu sztuki, Towarzystwo Artystów Polskich „Sztuka” 1879-1950, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, red. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Kraków 1995, s. 86, nr 159
 • Alfred Ligocki, Józef Pankiewicz, Warszawa 1973, s. 81, il. 65
 • Joanna Szczepińska, Realizm impresjonizm symbolizm w malarstwie Józefa Pankiewicza, cz. I: Tekst, cz. II: Katalog, maszynopis niepublikowanej pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Juliusza Starzyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 1964, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, cz. II, s. 64, nr 226 [Widok nadbrzeża w Rouen. Cours la Reine à Rouen]
 • Jadwiga Dmochowska, W kręgu Pankiewicza. Wspomnienia i listy 1906-1940, Kraków 1963, s. 40-41
 • Mieczysław Radojewski, Wystawa grafik Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959, s. 20, nr 38 [Krajobraz z okolic Rouen. Aleja i zabudowania nad rzeką]
 • Jadwiga Waydel-Dmochowska, Dawna Warszawa, Warszawa 1959, wyd. II, s. 398
 • Józef Pankiewicz. Dzieła i pamiątki z pracowni, katalog wystawy w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego, Warszawa 1947, s. 10, nr 20 [Widok w Rouen]
 • Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział imienia Feliksa Jasieńskiego, Kraków 1936, s. 14, nr 162-163 [Krajobraz z okolic Rouen]
 • Wystawt: Romana Kramsztyka i prof. Józefa Pankiewicza, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwów 1914, nr 101 [Port w Rouen]
 • Ausstellung der Vereinigung polnischer Künstler „Sztuka”, Hagenbund, Wien 1908, s. 21, nr 127
 • Kamil Mauclair, Akwaforty Pankiewicza, „Sztuka" 1905 (Paris), nr 10, s. 421 (VII. Widoki francuskie: Quai w Rouen)
 • IV Wystawa Stowarzyszenia Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1905, nr 93 [Cours-la-Reine]
 • Adolf Basler, Les Eaux-Fortes de J. Pankiewicz, „LArt Decoratif” 1904: VI, Paris, Juillet, s. 234 (il.)
 • Salon d'Automne 1904, s. 176, nr 1930 [Le Cours-la-Reine à Rouen]
 • (Gondole w Wenecji)
 • Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, nr kat. III/53; por. III/58/3 teka
 • Joanna Szczepińska, Realizm impresjonizm symbolizm w malarstwie Józefa Pankiewicza, cz. I: Tekst, cz. II: Katalog, maszynopis niepublikowanej pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Juliusza Starzyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim, 1964, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, cz. II, s. 61, nr 218 [Gondole. Wenecja. Wyspa św. Jerzego]
 • Krystyna Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, s. 204
 • Mieczysław Radojewski, Wystawa grafik Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959, s. 22, nr 52 [Wenecja. Gondole na tle Wyspy św. Jerzego]
 • Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział imienia Feliksa Jasieńskiego, Kraków 1936, s. 15, 176 [Wenecja Wyspa św. Jerzego]
 • Exposition d'Art Polonais à Paris, Paris 1921, s. 16, nr 150 [Les gondoles]
 • VI Wystawa Towarszystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1907, nr 65 [Gondola Wenecja]
 • X Wystawa Towarszystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, 1907, s. 15, nr 72 [Gondole]