Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
3 marca 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 600 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Estymacja: 1 600 - 2 000 zł

drzeworyt/papier, 18 x 27,7 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'WSkoczylas'
ID: 81127
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.