Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
113

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł

drzeworyt/papier, 36 x 27 cm (w świetle passe-partout)
opis typograficzny: 'Oryg. drzeworyt, Wł. Skoczylas Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie | Z BOŻEJ ŁASKI'
ID: 88543
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883-1934), Warszawa 2015, s. 213, poz. kat. 16
  • Wystawa pośmiertna prac Władysława Skoczylasa, Kraków 1935, s. 38, poz. 15
  • Stanisław Wożnicki, Władysław Skoczylas, Warszawa 1925, s. 23 (il.)