Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 800 - 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
122

Estymacja: 1 800 - 2 200 zł

drzeworyt/papier, 20,5 x 13,7 cm (zadruk)
opisany u dołu: [nieczytelne] Stanisławowi Gie[nieczytelne] TKulisiewicz | - z mocnym uściskiem dłoni - Kulisiewicz - 13.11.38'
ID: 88506
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.