Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
114

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł

drzeworyt/papier, 33,5 x 24,5 cm (w świetle passe-partout)
numerowany ołówkiem l.d.: '18'
ID: 88541
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883-1934), Warszawa 2015, s. 234, poz. 131 (tam dalsza literatura)
  • Wystawa pośmiertna prac Wł. Skoczylasa, Kraków 1935, poz. 110