Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 000 - 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
116

Estymacja: 1 000 - 1 400 zł

drzeworyt barwny/papier, 33,4 x 23,7 cm (arkusz)
nadruki typograficzne pod zadrukiem: 'DRZEWORYT WŁ. SKOCZYLAS | ONDRASZEK | TĘCZA, 6 KWIETNIA 1929 R.'; drzeworyt był dodatkiem do czasopisma "Tęcza" z 6 IV 1929
ID: 88539
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883-1934), Warszawa 2015, s. 244, poz. 188 (tam dalsza literatura)
  • Wystawa pośmiertna prac Wł. Skoczylasa, Kraków 1935, s. 41, poz. 81