Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 600 - 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
102

Estymacja: 1 600 - 2 200 zł

sucha igła/papier, 14,6 x 10 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Tymon'
ID: 87812
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • prezent artysty dla prof. Aleksandra Wojciechowskiego
  • spadkobiercy prof. Aleksandra Wojciechowskiego
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski życie i twórczość, Warszawa 2004, s. 172
Wystawiany
  • Tymon Niesiołowski, Wystawa monograficzna, Muzeum Okręgowe, Toruń 2005, nr kat. 539 (il.)
  • Tymon Niesiołowski, Muzeum Narodowe, Warszawa 1982, nr kat. 280
  • Tymon Niesiołowski, Muzeum Ziemi Bydgoskiej, Bydgoszcz 1966, nr kat. 245