Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 400 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
107

Estymacja: 1 400 - 2 000 zł

litografia barwna/papier, 29,5 x 48 cm (zadruk)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Hayden' oraz numerowana l.d.: '72/220'
ID: 85760
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.