Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 200 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
118

Estymacja: 1 200 - 2 000 zł

drzeworyt/papier, 16,5 x 21 cm (w świetle passe-partout)
ID: 88546
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883-1934), Warszawa 2015, s. 235, no. 130 (tam dalsza literatura)
  • Wystawa pośmiertna Wł. Skoczylasa, Kraków 1935, poz. 109