Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
27 października 2020 godz. 19:00

Paweł Steller (1895 Hermanice - 1974 Katowice)
"Gaździnka z Cieszyńskiego", 1936
Cena wylicytowana: 700 zł
Numer obiektu na aukcji
119
Paweł Steller (1895 Hermanice - 1974 Katowice)
"Gaździnka z Cieszyńskiego", 1936

Cena wylicytowana: 700 zł

drzeworyt/papier, 28 x 20,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'P. Steller 1936', opisany l.d.: 'drzeworyt - gaździnka z Cieszyńskiego'
ID: 89930
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.