Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 2 400 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
121

Estymacja: 2 400 - 3 000 zł

drzeworyt/bibułka, 24,7 x 21,4 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'BGKrasnodębskaGard', datowany i opisany l.d.: '1938 r. "Las" z cyklu "Człowiek i drzewo" I'
ID: 88499
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.