Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Six Marines, teka sześciu pejzaży morskich (77/100), 1948
Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
104
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Six Marines, teka sześciu pejzaży morskich (77/100), 1948

Estymacja: 5 000 - 7 000 zł

litografia barwna/papier, 58,5 x 40 cm (etui)
każda plansza sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: 'Hayden 1948' oraz numerowana l.d.: '77/100'
sześć litografii, odbitych przez Maurice Berdena, Edition de L'Artisan, Paris 1948, wszystkie numerowane (1/100), opisane i sygnowane pod kompozycją. Przedstawione miejsca: 1. Chebourg, 2. Chebourg, 3. Chebourg, 4. Chebourg, 5. Barfleur, 6. Omonville-la-Rouge. Zachowane oryginalne kalkowe przekładki z tytułami prac.
ID: 87810
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny DA Boisseau-Pomez SARL, Troyes 2012
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Henryk Hayden Mistrzowie Ecole de Paris, Konstancin 2013, s. 75 (il.)
  • Henri Hayden 1883-1970, Musee Thomas-Henry, Chebourg 1997, s. 100, 108
  • Hayden et le Contentin, dodatek do katalogu Musee Thomas-Henry, Chebourg 1997, reprodukcja (Barlfelur)
Wystawiany
  • Henryk Hayden, Mistrzowie Ecole de Paris, Villa La Fleur, Konstancin, wrzesień–grudzień 2013