Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
27 października 2020 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Ilustracja do programu koncertu Ravel-Satie, 1916
Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
105
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Ilustracja do programu koncertu Ravel-Satie, 1916

Cena wylicytowana: 3 800 zł

drzeworyt/papier, 22 x 28,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem p.d.: 'Hayden 1916 Paris', opisany l.d.: 'e/a'
ID: 87809
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny DA Boisseau-Pomez SARL, Troyes 2012
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Christophe Zagrodzki, Henri Hayden 1883-1970, Paris 2013, s. 20 (il), 21
  • Henryk Hayden Mistrzowie Ecole de Paris, Konstancin 2013, s. 51, 53 (il.)
Wystawiany
  • Henryk Hayden, Mistrzowie Ecole de Paris, Villa La Fleur, Konstancin, September–December 2013