Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 000 - 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
106

Estymacja: 1 000 - 1 600 zł

litografia barwna/papier, 72 x 75 cm
sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: 'Hayden 1968' oraz numerowana l.d.: '72/75'
ID: 86950
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.