Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 600 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
101

Estymacja: 1 600 - 2 000 zł

sucha igła/papier, 19 x 14,7 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Tymon'
na odwrociu nalepka wystawowa
ID: 87811
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • prezent artysty dla prof. Aleksandra Wojciechowskiego
 • spadkobiercy prof. Aleksandra Wojciechowskiego
 • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
 • Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski życie i twórczość, Warszawa 2004, il. 91
 • Ewa Garztecka, Grafika toruńska w Warszawie, "Trybuna Ludu", nr 212, s. 6 (il.)
 • Zygmunt Waźbiński, Wystawa Tymona Niesiołowskiego, "Przegląd Artystyczny" 1967, nr 2, s. 16 (il.)
Wystawiany
 • Tymon Niesiołowski, Wystawa monograficzna, Muzeum Okręgowe, Toruń 2005, nr kat. 640
 • W kręgu przyjaciół kolekcja sztuki prof. Aleksandra Wojciechowskiego, Galeria u Jezuitów, Poznań 2002
 • Grupa Toruńska, PGiOEP Dyptyk, Toruń, BWA Olsztyn, Muzeum Grudziądz 1999, nr kat. 5, s. 51 (il.)
 • Tymon Niesiołowski, Muzeum Narodowe, Warszawa 1982, nr kat. 283
 • Tymon Niesiołowski, Muzeum Okręgowe, Toruń 1976, nr kat. 127, s. 22 (il.)
 • Peinture Polonaise Contemporaine, Collections du Musee L.Wyczółkowski a Bydgoszcz, Musee des Beaux Arts, Nancy, 1967, nr kat. 55, s. 67 (il.)
 • Tymon Niesiołowski, Muzeum Ziemi Bydgoskiej, Bydgoszcz 1966, nr kat. 259