Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019, godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z lubelskiego - tablica 33, 1939 r.
Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
61
61
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z lubelskiego - tablica 33, 1939 r.

Cena wylicytowana: 1 800 zł

pochoir ręcznie kolorowany gwaszem/papier, 42 x 33 cm
sygnowany p.d.: Z.STRYJEŃSKA'
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. With introducion and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki
ID: 66583
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Dodaj obiekt

0
Wydrukuj katalog

Wszystkie obiekty z aukcji

Jacek Malczewski

Portret Antoniego Götz - Okocimskiego, 1917 r.

Jacek Malczewski

Diana. Portret Marii Sozańskiej, 1916 r.

Jacek Malczewski

Autoportret, 1911 r.

Jacek Malczewski

Autoportret w pracowni, 1921 r.

Jacek Malczewski

Hołd przed sztuką

Jacek Malczewski

Scena alegoryczna

Jacek Malczewski

Św. Agnieszka, 1922 r.

Jacek Malczewski

Tryptyk - Szkice postaci

Jacek Malczewski

Szkic (Modlitwa)

Jacek Malczewski

Szkic z głową kobiety

Jacek Malczewski

Szkice postaci

Jacek Malczewski

Szkic postaci na tle pejzażu

Jacek Malczewski

Pies

Jacek Malczewski

Fragment wnętrza z widokiem przez okno

Jacek Malczewski

Podwójna karykatura: Artysta i jego mecenasi

Jacek Malczewski

Szkice postaci

Jacek Malczewski

Rozmowa

Wszystkie wybrane obiekty

Cała strona - pionowo Cała strona - poziomo Miniaturki