Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z Krakowa - tablica 1, 1939 r.
Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
60
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z Krakowa - tablica 1, 1939 r.

Cena wylicytowana: 1 500 zł

pochoir ręcznie kolorowany gwaszem/papier, 42 x 32 cm
sygnowany p.d.: 'Z.STRYJEŃSKA'
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. With introducion and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki
ID: 66584
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.