Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019, godz. 19:00

Aleksander Orłowski (1777 Warszawa - 1832 Petersburg)
Polski szlachcic
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
113
Aleksander Orłowski (1777 Warszawa - 1832 Petersburg)
Polski szlachcic

Cena wylicytowana: 2 600 zł

litografia, litografia barwna/papier, 53,3 x 40,5 cm (w świetle oprawy)
ID: 66625
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Władysław Tatarkiewicz, Aleksander Orłowski, Warszawa 1926, okładka (il.)
Więcej informacji
Jako uczeń Jana Piotra Norblina Aleksander Orłowski należał do najważniejszych kontynuatorów nurtu rodzajowego w malarstwie polskim. Tym samym, jako artysta zainteresowany realistyczną reprezentacją rzeczywistości oraz przedstawieniem historii współczesnej, był jednym z pierwszych twórców epoki nowoczesnej. Autor od 1802 roku tworzył w Petersburgu. Dzięki protekcji polskich arystokratów został malarzem wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza. Orłowski otrzymał mieszkanie w petersburskim Pałacu Marmurowym, brał udział w życiu towarzyskim rosyjskiej arystokracji. Jego pozycja finansowa pozwoliła mu zgromadzić bogatą kolekcję dzieł sztuki, włoskiej majoliki oraz broni. Orłowski zajął się litografią w latach 10. XIX stulecia. Artysta z łatwością zastosował swobodę ekspresji przynależną jego rysunkom i pastelom w technice graficznej. Tematem swych grafik uczynił sceny ludowe, a wydawane przezeń karty, zeszyty i serie cieszyły się popularnością oraz znajdowały naśladowców. Artysta zafascynowany był grafiką Rembrandta. Ryciny jego autorstwa znajdowały się w petersburskiej kolekcji Orłowskiego. W różnorodnych mediach Orłowski, zgodnie z tradycją holenderskiej tronie, przedstawiał charakterystyczne typy, zazwyczaj związane z polskim obyczajem lub w charakterze orientalnym. Prezentowany „Polski szlachcic” to przykład znakomitego studium różnorodnych materiałów stroju sportretowanego, jak również silnej ekspresji twarzy, które artysta pieczołowicie odtworzył w coraz bardziej popularnej od początku XIX wieku technice litografii.