Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019 godz. 19:00

Stanisław Wojewódzki (1907 - 1963)
"Podwórko z ulicy Wronieckiej w Poznaniu", 1934 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
80
Stanisław Wojewódzki (1907 - 1963)
"Podwórko z ulicy Wronieckiej w Poznaniu", 1934 r.

Cena wylicytowana: 1 000 zł

suchoryt/papier, 24,5 x 17 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: ‘St Wojewódzki | 1934.’, opisany l.d.: ‘Podwórko z ulicy Wronieckiej w Poznaniu | suchoryt’
sygnowany i datowany na płycie monogramem wiązanym: 'SW | 1934'
ID: 63334
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.