Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019 godz. 19:00

1. POŁ XIX w.
Pałac Namiestnikowski w Warszawie
Cena wylicytowana: 600 zł
Numer obiektu na aukcji
115
1. POŁ XIX w.
Pałac Namiestnikowski w Warszawie

Cena wylicytowana: 600 zł

staloryt/papier, 11,4 x 16,9 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany na płycie nazwiskami artystów l.d.: 'Guillaumot del', śr.d.: 'Lemaitre direxit' oraz p.d.: 'Traversier Sc'
opisany na płycie śr.d.: 'Palais des Lieutenants du Roi à Varsovie', śr.g: 'POLOGNE' oraz p.g.: '48'
ID: 66389
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.