Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019, godz. 19:00

Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
"L'Epopee bohemienne", 1959 r.
Cena wylicytowana: 8 000 zł
Estymacja: 6 500 - 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
89
89
Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
"L'Epopee bohemienne", 1959 r.

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Estymacja: 6 500 - 12 000 zł

litografia barwna/papier, 41,5 x 31 cm (wymiary oprawy)
Folio ilustrowane przez Mojżesza Kislinga do tekstu Réne Héron de Villefosse'a. Wydane przez Bernarda Kleina w Paryżu w 1959 roku. 12 barwnych litografii Mojżesza Kislinga w tekście, litografia Amadeo Modiglianiego oraz 6 drzeworytów sztychowanych przez Pierre'a Boucheta według Kislinga. Oryginalne płócienne pudełko. Egzemplarz 114/150
ID: 64911
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Dodaj obiekt

0
Wydrukuj katalog