Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
82

Cena wylicytowana: 1 000 zł

akwaforta/papier, 23,8 x 16,4 cm (zadruk)
sygnowany i datowany tuszem p.d.: 'Abba Fenichel 934'
ID: 64991
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.