Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019 godz. 19:00

Tymon Niesiołowski (1882 Lwów - 1965 Toruń)
Don Kichot przed oberżą, 1955 r.
Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
62
Tymon Niesiołowski (1882 Lwów - 1965 Toruń)
Don Kichot przed oberżą, 1955 r.

Cena wylicytowana: 900 zł

linoryt/papier, 24 x 18,5 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Toruń 8.VII 60 na pamiątkę od Tymona'
ID: 61805
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.