Grafika Artystyczna (wyniki)
10 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
95

Cena wylicytowana: 2 800 zł

litografia barwna/papier, 35 x 35 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Vasarely', opisany l.d.: 'LVI/LXX'
ID: 52543
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.