Grafika Artystyczna (wyniki)
29 maja 2018 godz. 19:00

Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
Epopeja cygańska (Héron de Vilefosse, L`Epopée bohémienne), 1952 r.
Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
62
Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
Epopeja cygańska (Héron de Vilefosse, L`Epopée bohémienne), 1952 r.

Cena wylicytowana: 5 000 zł

litografia barwna/papier, 30 x 23 cm
sygnowany i datowany na kamieniu l.d.: 'Kisling 1952'
ID: 59439
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.