Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena: 23 000 zł
Numer obiektu na aukcji
104

Cena: 23 000 zł

fotomontaż, vintage print/papier, 33,5 x 22,5 cm (w świetle passe-partout)
opisany na odwrociu: '"Uber Alles" | Fotomontaż 1944 | Mieczysława Bermana'
na odwrociu nalepka z pieczęcią: "BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO "DESA" | Warszawa, Al. Jerozolimskie Nr 2 | Zaświadczenie Nr 298/73 | Urzędu Konserwatorskiego m. st. Warszawy | podpis [sygnatura]'
na odwrociu nalepka z opisem: 'Mieczysław Berman | 'Uber alles" | 1957 22,5 x 33,5 | photomontage'
ID: 83599
Pochodzenie
  • kolekcja Galerii Schwarz, Mediolan
Wystawiany
  • Fifty years of history in Berman’s photomontages, Galeria Schwarz, Mediolan, 1973
Więcej informacji
„(…) fotomontaże stanowiły (…) narzędzie rozmontowywania ‘starego świata’, tnące i kawałkujące jego zastany obraz, by z tych fragmentów składać nowe znaczenia. Poprzez akumulację, spiętrzenie elementów fotomontaże mogły wzmocnić przekaz, przydając mu ekspresji. Mogły też zostać złożone w rekonfigurację – karykaturę lub posłużyć nowej konstrukcji o monumentalnym, afirmatywnym charakterze. Wszystkie te funkcje montażowe podejmie Mieczysław Berman i będzie je stosował przez niemal całe życie”. Piotr Rypson Postać Mieczysława Bermana niewątpliwie można określić mianem klasyka zrodzonego z ducha awangardy lat 20. XX wieku fotomontażu. Twórczość artysty wielokrotnie doceniana przez kolekcjonerów fotografii artystycznej i eksperymentalnej stanowi rzadkość na rynku aukcyjnym. Berman był grafikiem, twórcą plakatów zarówno tych o charakterze politycznym, jak i reklamowych. Można zaryzykować stwierdzeniem, że artysta odpowiadał za wizualną komunikację rodzimego komunizmu. Swoją karierę artystyczną rozpoczął na przełomie lat 20. i 30. publikując w lewicowej prasie. W latach 1934-37 był członkiem grupy artystycznej Czapka Frygijska, która jednoczyła malarzy o lewicowych poglądach. Do swoich fotomontaży wybierał i wykorzystywał te fotografie, oraz ich fragmenty, które pozwalały mu stworzyć dzieło o dosadniej, silnej społeczno-politycznej wymowie. Berman operował wynikającym z socrealizmu i propagandowej retoryki monumentalizmem i dobitnością. Wzornictwo, plakaty, okładki, które wyszły spod ręki artysty były zatem tworzone i kształtowane pod ogromnym wpływem czynników zewnętrznych. Mimo upływu lat prace artysty nadal zaskakują swoim ekspresyjnym wyrazem, syntetycznością oraz sprawnością kompozycyjną.