Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Alex Webb (ur. 1952)
San Ysidro, California, 1979/2005
Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
188
Alex Webb (ur. 1952)
San Ysidro, California, 1979/2005

Cena wylicytowana: 12 000 zł

odbitka lambda/papier fotograficzny, 45 x 70 cm (w świetle oprawy)
ID: 83545
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar od autora
  • prywatna kolekcja, Warszawa
Więcej informacji
„…W chwilowości, czy nietrwałości granicy jest coś, co zawsze mnie fascynowało. To miejsce, w którym spotykają się i przenikają dwie kultury, by niemalże wykreować trzeci kraj”. Alex Webb Ważną część dorobku Alexa Webba stanowi seria obrazów z granicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. W latach 1975-78 artysta intensywnie fotografował to miejsce w czerni i bieli, by od 1979 roku zacząć pracować w kolorze. Prezentowana praca, „San Ysidro, California” jest jednym z flagowych ujęć pochodzących z tej serii, szeroko reprodukowanym w wielu opracowaniach dotyczących twórcy. Przedstawiana scena przekraczania granicy ujmuje w sobie wszystkie reprezentatywne cechy fotografii Webba – jest artystycznym ujęciem fotografii reporterskiej, w której skupia się wykorzystanie mocnych kolorów, kontrastu światła i cienia oraz niezwykle duży ładunek emocjonalny. Tragiczna scena aresztowania imigrantów w przedstawieniu Aleksa Webba przybrała kompletnie inny, odrealniony wymiar, ujęta w estetykę realizmu magicznego artysty. Temat granicy ma w jego twórczości specjalne miejsce. Jak mówił sam fotograf, miejsce to jest dziwnym polem, na którym mieszają się różne sfery: kulturowe, ekonomiczne, czy duchowe. Granica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem fascynowała go od 1975 roku. W rozumieniu Webba ten krytyczny obszar stał się niemal oddzielnym państwem, które zostało „w brutalny sposób podzielone – rzeką, płotem, drutem – lecz w dalszym ciągu stanowi jedność”.