Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
17 października 2019 godz. 20:00

Jean Jacques Bugat (ur. 1948)
Andy Warhol i Catherine Deneuve
Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
258
Jean Jacques Bugat (ur. 1948)
Andy Warhol i Catherine Deneuve

Cena wylicytowana: 2 400 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 67,5 x 14,5 cm
sygnowany, datowany, numerowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Contact 3 | Andy Warhol rue Princesse | 1965 | No 2/10 | JJ Bugat'
na odwrociu pieczęć autorska: 'Photo Jean Jacques Bugat'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 2/10
ID: 69044
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.