Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
4 kwietnia 2019 godz. 20:00

Jean Pierre Fizet (ur. 1942)
Romy Schneider i Andrzej Żuławski
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
246
Jean Pierre Fizet (ur. 1942)
Romy Schneider i Andrzej Żuławski

Cena wylicytowana: 2 600 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 46 x 60 cm
sygnowany i numerowany
ed. 10/30
ID: 69052
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.