Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości (wyniki)
4 kwietnia 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
209

Cena wylicytowana: 2 600 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 60,5 x 38 cm
sygnowany p.d.: 'Jean Pierre Fizet'
sygnowany: 'Jean pierre Fizet 1/20'
pieczęć autorska na odwrociu: 'JEAN PIERRE FIZET'
sucha pieczęć artysty na odwrociu
pieczęć z nazwą na odwrociu: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed.1/20
ID: 69050
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.